InBody 970 - Mäter vad din kropp består av på insidan med världsledande bioimpedansteknik.

Revolutionerande teknik

INBODY 970

Din vikt säger inte så mycket om du inte vet vad som väger vad. Att göra en Inbody-mätning som mäter dina exakta förhållanden mellan fett, muskler, skelett och vätska är en förutsättning för att förstå sambandet mellan träning, mat och sömn för just dig.

En kroppssammansättningsmätning med den här teknologin ger dig väldigt detaljerad och konkret information i siffror hur du mår på insidan vilket ger ett överlägset försprång mot alla andra metoder gällande att exempelvis förbättra din idrottsliga prestation, öka/minska muskel- och fettmassa, identifiera livsstilsrelaterade hälsorisker eller upptäcka sjukdomar och inflammationer.

Resultatet ifrån en mätning kortar ner startsträckan att nå dina mål enormt då vi genom att följa upp med mätningar hur din kropp svarar på upplägget får data på om vi är på rätt väg vilket gör att vi inte slösar bort dyrbar tid på något som inte fungerar. Med InBody 970 kan vi hela tiden med 98,6 % säkerhet få reda på att det vi gör fungerar eller om det finns något som kan göras ännu bättre eller mer effektivt.

En mätning på vår Inbody 970 tar ca 90 sekunder där den använder sig av ultra avancerad bioimpadansteknik. Bioimpedans bygger på att det skickas en svag ström genom kroppen och mäter motståndet den möter. Olika vävnader leder ström olika fort vilket gör det möjligt att uppskatta kroppens sammansättning med så lite felmarginal som 1,4 %.

Palmtrees Hälsocenter tillhör faktiskt en av dem bara fyra verksamheterna i hela Sverige med den här modellen (InBody 970). Utöver den här modellen finns också H20, 270, 570, 770 och den senaste och mest avancerade av dem alla 970 som kom så sent som i november 2021. Det som främst skiljer 970 mot 770 är att vi även kan välja på 7 olika resultatspapper (kroppsvätska, utvärdering, forskning, jämförelse, visceralt fett, barn samt det allmänna resultatspappret. Allt sammankopplat med fingeravtrycks-id där InBodyvågen kommer ihåg dig från ditt första besök och jämför direkt dina senaste åtta mätningar för att se förändring över tid.

En stor investering med en otrolig teknologi som skapar enorma förutsättningar och sätter både Palmtrees Hälsocenter och Sundsvall på kartan.

Individens kroppssammansättning är grundläggande när det gäller att arbeta med hälsa. Den ger både dig som klient och oss som instans en väldigt kort startsträcka på vad vi ska fokusera på och följa upp hur det går. Detta underlättar för att mer optimalt och snabbare nå de resultaten du önskar. Det finns ingen anledning att gissa när tekniken finns och kostar så lite.

 

Karolinska Institutet, Stockholm använder sin InBody 770 bland annat i sina cancerbehandlingar och bröstcancerforskning.

Riksidrottsförbundets laboratorium för prestationsutveckling (Bosön), Stockholm använder sin InBody 770 på dem främsta elitidrottarna vårt land har idag gällande deras fystester och uppföljningar på träningsprogram.

Institutionen för hälsovetenskap, Lund som använder sin InBody 770 i sin forskning om hälsofrämjande och förebyggande insatser på samhällsnivå, behandlande åtgärder, vård och omsorg samt rehabilitering.

NASA, USA använder sin Inbody 970 som en del av sin hälsoundersökning för deras astronauter ”It’s passed the NASA test from a trust standpoint” – Evan Thoman, Manager, Emplyoee Wellness and Fitness Services NASA Johanson Space Center

Boka nu